ศิลปะแบบไทย Ep.1
ศิลปะแบบไทย Ep.1

ศิลปะแบบไทย Ep.1

ที่มาศิลปะแบบไทยเรียกได้ว่าศิลปะไทยเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของคนไทยที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งและสุทรียภาพเป็นอย่างยิ่งมีความประณีต วิจิตรตระการตา มีความน่าตื่นตาตื่นใจเป็นเสมือนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติและเป็นความงดงามทางศิลปะที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต วัมนธรรมและประเพณีต่างๆที่ได้เกิดขึ้น โดยมีวิวัฒนาการที่มาจากความเป็นไทย ศิลปะแบบไทยๆจะเต็มไปด้วยความอ่อนหวาน สวยงาม ละมุนละไม ให้ความรู้สึกสงบ ส่วนใหญ่มาจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนสมัยก่อน วัฒนธรรมและศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส่งผลให้ออกมาเป็นศิลปะไทยแขนงต่างๆนอกจากนี้ยังรวมไปถึงสังคมเกษตรกรรมที่เป็นสังคมดั้งเดิมของไทยก็ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะด้วย เรียกได้ว่าความเป็นธรรมชาติของคนไทยได้ถูกหล่อหลอมให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วย ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในท้องถิ่นถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะที่งดงาม สื่อสารกันผ่านทางสัญลักษณ์ที่จะส่งไปให้คนอีกกลุ่มหรืออีกสังคมหนึ่งได้รับรู้และขยายส่งต่อกันไปเรื่องๆในวงกว้างและนี่ก็คือที่มาของศิลปะไทย #ศิลปะแบบไทย #ที่มาของศิลปะไทย #ฝากขั้นต่ำ300

Continue Reading
รู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะ
รู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะ

รู้จักกับ หอศิลป์ ศูนย์รวมศิลปะ

งานศิลปะเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานบนโลกใบนี้ เปรียบเสมือนกับความงดงามที่ช่วยสร้างโลกให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมามากมาย ผลงานศิลปะสามารถสร้างบันดาลใจดีๆ ให้กับผู้พบเห็นได้มากมาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจให้ผู้คนที่พบเห็นได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจจากความงดงามเหล่านี้ แต่งานศิลปะหากไม่มีการเก็บรักษาที่ดีก็อาจทำให้หมดคุณค่าลงไปได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่เอาไว้รวบรวมความงดงามทางด้านงานศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้คนได้ชมความงดงาม ความหมายของหอศิลป์หอศิลป์คือสถานที่ที่มีไว้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการรับรองศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ นักออกแบบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เป็นสถานที่สำหรับการสร้างผลงานความคิดด้านศิลปะออกมาสู่สายตาประชาชน ผู้สร้างงานและผู้เสพงานจะมีสถานที่ที่นัดพบนั่นคือหอศิลป์ ถือเป็นกลไกทางสังคมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมในฐานะชองผู้ชื่นชมและเป็นผู้ที่รับรู้ได้ในผลงานศิลปะที่ทำให้เกิดสติปัญญา พูดอีกนัยนึงก็คือ พูดได้ว่าหอศิลป์จัดเป็นพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมที่จะสร้างขึ้นมา ประวัติของหอศิลป์ความคิดที่จะมีหอศิลป์เพื่อประชาชนได้เกิดขึ้นมากว่า 10 ปี เนื่องมาจากว่านโยบายของรัฐบาลในอดีตยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนงานศิลปะ ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ที่จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ นั่นทำให้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของแนวร่วมศิลปินไทยในการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดหอศิลป์ที่มีความทัดเทียมกับสากลรวมถึงยังเป็นเกียรติต่อประเทศ ทำให้สังคมมีสถานที่ในการเรียนรู้ด้านศิลปะ…

Continue Reading
ศิลปะบำบัด
ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ไม่ให้มีความเครียด ความวิตกกังวล ยาอาจไม่ใช่ทางเดียวที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นกดลอง ให้ผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งเข้าอบรมและฝึกวาดรูปหรือทำงานปั้นกับผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ช่วยลดความวิตกกังวล ความศร้าซึม หดหู่ และเจ็บปวดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้รวมถึงช่วยให้ระดับการหายใจดีขึ้น และเจริญอาหารมากขึ้น ผลข้างเคียงอย่างเดียวที่กิจกรรมนี้ ช่วยไม่ได้คือ อาการคลื่นเทียนอาเจียน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ให้ผู้ป่วยไปนั่งวาดรูปเองที่บ้าน แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อให้สามารถระบายความรู้สึกเจ็บปวดออกมาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดดังกล่าวได้ ดังนั้นศิลปะบำบัดจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ เกมยิงปลาออน์ไลน์

Continue Reading
ANIMA MUNDI : SOUL OF THE WORLD
ANIMA MUNDI : SOUL OF THE WORLD

ANIMA MUNDI : SOUL OF THE WORLD

กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ และโลกใต้ท้องทะเลมาแรง นั่นทำให้ผู้คนมากมายหันมาสนใจในการหาวิธีการป้องกันและแก้ไขกัน อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ผู้คนเห็นความงดงามของโลกใต้ท้องทะเล นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเชิงอนุรักษ์จึงเกิดขึ้นโดย "Mulyana (มูล์ยานะ)" ศิลปินชาวอินโดนีเซียจากเมือง ยอร์กยาการ์ตา ด้วยการใช้เทคนิคการถักนิตติ้ง โดยใช้เส้นใยที่ได้จากขยะและวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้อย่างน่ารัก อาทิ แนวปะการังหลากสี, ตุ๊กตาหมอนทรงปลาวาฬขนาดยักษ์ เป็นต้น ภายในงานยังมี กิจกรรมเวิร์กช็อปมากมาย และมีงานเสวนา "Green Talk" ให้ร่วมเข้าฟังฟรี งานจัดขึ้นตั้งแต่วั นนี้ ถึง 1กันยายน 2562 ณ ชั้นG…

Continue Reading
นิทรรศการ “Interlude” โดย “เอกรัตน์ ปัญญะธารา”
นิทรรศการ "Interlude" โดย "เอกรัตน์ ปัญญะธารา"

นิทรรศการ “Interlude” โดย “เอกรัตน์ ปัญญะธารา”

นิทรรศการ "Interlude" โดย "เอกรัตน์ ปัญญะธารา" ช่างภาพประจำ "National Geographic Thailand" นำเสนอภาพของ "กรุงเทพฯ" ในช่วงเวลาของการหยุดความว่างเปล่า ที่ปรากฏเพียงแค่ ร่องรอยของมนุษย์ จัดแสดงวันนี้ ถึง 22 กันยายน 2562 ณ 1 Projects ซอย เจริญกรุง 28 บางรัก (เปิดเฉพาะวันเสาร์์และอาทิตย์) ติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ 1projects.org…

Continue Reading
BRING BACK THE DEAD
นิทรรศการ "ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่" โดย "วรางคณา

BRING BACK THE DEAD

นิทรรศการ "ความหลากหลายของการกำเนิดใหม่" โดย "วรางคณา ประเสริฐผล" นำสิ่งของเหลือใช้ที่พบเจอ มานำเสนอในรูปแบบของวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กันยายน 2562 ณ "People's Gallery" หอศิลป์ กรุงเทพฯ (เว้นวันจันทร์) รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Facebook BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bringbackthedead #Exhibition Credit : tamago บอลสเต็ปขั้นต่ำ10บาท

Continue Reading
GOOD NIGHT STORIES FOR REBEL GIRLS 2
GOOD NIGHT STORIES FOR REBEL GIRLS 2

GOOD NIGHT STORIES FOR REBEL GIRLS 2

ร้อยเรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก เล่ม 2 ภาคต่อของหนังสือติดอันดับขายดีของ "นิวยอร์กไทม์" ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงทั่วโลก กล้าฝันให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น และสู้ให้หนักขึ้น เป็นเรื่องเล่าก่อนนอนเล่มใหม่ล่าสุด เพื่อสรรเสริญ "ผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ธรรมดา" ของโลก ตั้งแต่ "เนเฟอร์ติติ" ไปจนถึง "บียอนเซ่", "โรซาลินด์ แฟรงคลิน" ไปจนถึง "เจ.เค.โรว์ลิ่ง" , พระราชินี, นักเคลื่อนไหว, นักเต้นบัลเลต์, นักกฎหมาย เป็นต้น Goodnightstories #Forrebelgirls2 Credit…

Continue Reading

ART OF ELEMENT AND THERAPY

นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด เป็นนิทรรศการเชิงลึก ที่มุ่งนันไปที่การเข้าใจถึงเหตุ และปัจจัย ต่อกระบวนการทำ "ศิลปะบำบัด" เหมาะสำหรับ ผู้ที่กำลังมองหาสมดุลในชีวิต รวมถึงผู้ป่วยทั้งทางกายและใจ และทุกคนที่สนใจ ซึ่งไม่ต้องห่วงว่า เนื้อหาในนิทรรศการจะยากเกินเข้าใจ เพราะทางหอศิลป์ ได้จัดเตรียม "อาสาสมัครนำชมนิทรรศการ" เอาไว้ให้เรียบร้อย งานจะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานครข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook…

Continue Reading
Miss Candy Heart นิทรรศการที่จัดร่วมกันของ Win Nimman&Mamo
Miss Candy Heart

Miss Candy Heart นิทรรศการที่จัดร่วมกันของ Win Nimman&Mamo

นิทรรศการที่จะจัดร่วมกันของ Win Nimman (วิน นิมมาณวรวุฒิ) นักเขียนและนักร้อง-นักแต่งเพลง และ Mamo (วรมา อำไพรัตน์) ศิลปินและนักวาดภาพประกอบ ใน Concept การให้กำลังใจผู้หญิงผ่านบทกวีและงานศิลปะ ผลงานของ Mamo ตีความจากหญิงสาวต่างๆในบทกวีและเพลงของวิน มาเป็นงานศิลปะหลากรูปแบบ ทั้งภาพวาดและงานปั้น ส่วนของวินจะเป็นการจัดแสดงบทกวีและบทเพลง ที่เขียนลงบนผืนผ้าเป็นครั้งแรก นิทรรศการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงมาค้นหาตัวตนผ่านงานศิลปะ ค้นพบความงามที่อยู่ในตัวเอง และมอบกำลังใจกับรอยยิ้มกลับไป โดยจะมีการจำหน่ายหนังสือ "Miss Candy Heart" ที่รวมคอลเลคชั่น…

Continue Reading

Street Art สวยแค่ไหนมาดูกัน

            ทุกวันนี้ศิลปินข้างถนนสร้างผลงานไว้มากมาย ทั่วทุกมุมโลก แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นผลงานของพวกเขาเหล่านั้น บทความนี้เรารวมผลงาน เจ๋งๆมาให้ดูกัน เผื่อคุณหลงใหลและอาจจะกลายเป็นศิปินคนใหม่ ก็ได้นะ ประเทศไทย cr: travel.mthai ต่างประเทศ Cr:pixels & pinterest นีแค่ส่วนหนึ่งจากศิลปินข้างถนน บางภาพเป็น แรงบันดาลใจเป็น รอยยิ้ม และ ทำให้ผ่อนคลายได้บ้าง สมัครเว็บคาสิโน

Continue Reading
Close Menu