กาแฟไทยโบราณ2

กาแฟไทยโบราณ2

นอกจากนี้พ่อค้าชาวดัตช์หรือชาวอังกฤษจากแหลมมลายู อาจนำกาแฟเข้ามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆของพ่อค้าชาวไทย และได้นำต้นกาแฟมาปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ประมาณพ.ศ.2447 ชาวไทยอิสลามชื่อ นายดีหมุนเป็นผู้นำกาแฟพันธุ์ โรบัสต้าที่คาดว่านำจะมาประเทศอินโดนีเซียมาปลูกครั้งแรกที่ตำบลบ้านตะโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ส่วนกาแฟพันธุ์อราบิก้าจากบันทึกของพระสารศาสตร์พลขันธ์ (นายเจรินีชาวอิตาลี)กล่าววน่จะมีการนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยตั้งแต่ปี 2493 ต่อมาในระหว่างปี 2515-2522ได้มีการดำเนินโครงการพระราชดำริ โดยส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในเขตภาคเหนือ พบว่ากาแฟอราบิก้ามีศักยภาพในการปลูกทดแทนฝิ่นได้เป็นอย่างดีดังนั้นในปี 2523 จึงมีการส่งเสริม ปลูกกาแฟอราบิก้าอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

ส่วนวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในประเทศไทยนั้น จากบันทึกบอกว่ามีการเปิดร้านกาแฟแห่งแรกในกรุงเทพฯ โดยมิสโคลชาวอเมริกันในบริเวณ สี่กั๊กพระยาศรี โดยให้ชื่อว่าร้าน Red Cross Tea Roomหน้าร้านปักธงกาชาด ปรากฎว่าได้รับ ความนิยมจากบรรดาเจ้านาย ข้าราชการ ตลอดจนชาวต่างประเทศอย่างมากผลกำไรที่ได้จากการขายกาแฟร้านนี้ได้ถูกส่งไปบำรุงกาชาดของฝ่ายสัมพันธมิตร
และเข้าใจว่าร้านกาแฟคงจะเริ่มมีมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่และรัชกาลที่7 นี้เอง มีร้านชายของชำชื่อ ตงฮูลโตร์ที่ขายกแฟยี่ห้อตุงฮูซึ่งถือเป็นกาแฟมียี่ห้อ เจ้าแรกๆ ของเมืองไทย

ในสมัยราชกาลที่ 6โปรดเกล้าฯให้ตั้งร้านกาแฟชื่อนรสิงห์ขึ้นบริเวณถนน ศรีอยุธยาริมลานพระบรมรูปทรมและได้รับความนิยมจากข้ราชการ พ่อค้า และประชาชนทั่วไปที่ทำให้ต่อมาได้มีการตั้งร้นกาแฟขึ้นอีกหลายร้านร้านที่ได้รับความนิยมอยู่ยืนยงมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันซ่นออนลือกหนเอี๊ยะแซ ฯลฯ

#ศิลปะ #บันเทิง #LiftStyle #กาแฟ #สมัครคาสิโน ขั้นต่ำ 50 บาท

loopoz

loopoz

Leave a Replay