ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ไม่ให้มีความเครียด ความวิตกกังวล ยาอาจไม่ใช่ทางเดียวที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นกดลอง ให้ผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษามะเร็งเข้าอบรมและฝึกวาดรูปหรือทำงานปั้นกับผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

พบว่า ช่วยลดความวิตกกังวล ความศร้าซึม หดหู่ และเจ็บปวดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้รวมถึงช่วยให้ระดับการหายใจดีขึ้น และเจริญอาหารมากขึ้น ผลข้างเคียงอย่างเดียวที่กิจกรรมนี้ ช่วยไม่ได้คือ อาการคลื่นเทียนอาเจียน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ให้ผู้ป่วยไปนั่งวาดรูปเองที่บ้าน

แต่ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ค้นการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อให้สามารถระบายความรู้สึกเจ็บปวดออกมาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดดังกล่าวได้ ดังนั้นศิลปะบำบัดจึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้

เกมยิงปลาออน์ไลน์

loopoz

loopoz

Leave a Replay