ANIMA MUNDI : SOUL OF THE WORLD

ANIMA MUNDI : SOUL OF THE WORLD

กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำ และโลกใต้ท้องทะเลมาแรง นั่นทำให้ผู้คนมากมายหันมาสนใจในการหาวิธีการป้องกันและแก้ไขกัน


อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ผู้คนเห็นความงดงามของโลกใต้ท้องทะเล นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเชิงอนุรักษ์จึงเกิดขึ้นโดย “Mulyana (มูล์ยานะ)” ศิลปินชาวอินโดนีเซียจากเมือง ยอร์กยาการ์ตา

ด้วยการใช้เทคนิคการถักนิตติ้ง โดยใช้เส้นใยที่ได้จากขยะและวัสดุเหลือใช้ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้อย่างน่ารัก อาทิ แนวปะการังหลากสี, ตุ๊กตาหมอนทรงปลาวาฬขนาดยักษ์ เป็นต้น

ภายในงานยังมี กิจกรรมเวิร์กช็อปมากมาย และมีงานเสวนา “Green Talk” ให้ร่วมเข้าฟังฟรี งานจัดขึ้นตั้งแต่วั นนี้ ถึง 1กันยายน 2562 ณ ชั้นG และ บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook Central Embassy

AminaMundi #exhibition

Credit : a day bulletin ฝากไม่มีขั้นต่ำ

loopoz

loopoz

Leave a Replay