ทำความรู้จักงานศิลปะงานกระจกสี (Stained glass)

ทำความรู้จักงานศิลปะงานกระจกสี (Stained glass)

งานกระจกสี หมายถึงงานที่ใช้กระจกสีตกแต่งหรืองานการทำกระจกสี ซึ่งไม่แต่เฉพาะแต่หน้าต่างเท่านั้น ยังรวมถึงศิลปะอื่นๆ ที่ใช้กระจกสีตกแต่งด้วย ตลอดระยะพันปีการตกแต่งด้วยกระจกสีจะหมายถึงหน้าต่างประดับกระจกสีของวัด หรือ มหาวิหารทางคริสต์ศาสนา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

การตกแต่งด้วยกระจกสีสมัยเดิมจะแต่งบนแผงแบนสำหรับใช้ทำหน้าต่าง ส่วนวิธีการตกแต่งด้วยกระจกสีสมัยปัจจุบันจะรวมไปถึงโครงสร้างกระจกสีแบบสามมิติและงานแกะสลักกระจกสีด้วย และจะรวมไปถึงบานกระจกสีสำหรับที่อยู่อาศัยอีกด้วย

ขั้นตอนการหน้าต่างประดับกระจกสี

ขั้นแรกผู้สร้างจะต้องมีแม่แบบหน้าต่างที่ออกแบบโดยสถาปนิก แม่แบบจะต้องพอเหมาะพอดีกับหน้าต่างที่เมื่อประกอบกระจกเสร็จจะกลับไปประกอบบนตัวหน้าต่างได้สนิท

หัวเรื่องที่จะทำก็ต้องให้เหมาะกับที่ตั้งหรือตำแหน่งของหน้าต่างภายในสิ่งก่อสร้าง เช่นหน้าต่างทางด้านตะวันตกจะเป็นหน้าต่างที่สำคัญที่สุดเพราะอยู่หน้าวัด หรือหน้าต่างอาจจะเพิ่มความสำคัญจากด้านตะวันตกไปตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งแท่นบูชาเอกเป็นต้น

หรือความสัมพันธ์กับหน้าต่างอื่นๆ ภายในสถานที่ก่อสร้างเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ช่างจะต้องวางแผนเรื่องทั้งหมดละมีการร่างแบบให้เสร็จก่อนจึงเริ่มประกอบ

การสร้างงานกระจกสีเป็นงานที่ช่างหรือศิลปินต้องมีฝีมือและมีพรสวรรค์ทางศิลปะเพื่อออกแบบและต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการประกอบบานกระจกเพื่อความทนทาน งานกระจกสีได้กลายมาเป็นศิลปะเต็มตัวและรุ่นเรื่องที่สุดในยุคกลางเมื่อมาใช้เป็น

ทัศนศิลป์ ในการบอกเล่าหรือเล่าเรื่องราวต่างๆจากพระคำภีร์ไบเบิลสำหรับประชาชนผู้ไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกตั้งแต่ประมาณ 950 ก่อนคริสต์ศตวรรษ จนถึงสมัยโรมาเนสก์และสมัยกอธิคยุคแรก ประมาณปี ค. ศ. 1240

การพัฒนาของงานกระจกสีเจริญเต็มที่ในสมัยที่เรียกว่ากอธิควิจิตร ซึ่งมีอิทธิพลมาจากสมัยกอธิคเพอร์เพนดิคิวลาร์ ของอังกฤษ ที่เน้นเส้นดิ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากงานหน้าต่างกระจกรอบมหาวิหารกลอสเตอร์เมื่อการใช้ความสูงในสมัยกอธิคทำได้ดีขึ้น

ก็มีการนำไปใช้ในวัดและมหาวิหาร จากหน้าต่างสี่เหลี่ยมยอกโค้งกลายมาเป็นหน้าต่างที่มีลักษณะกลมมีชื่อว่า ”หน้าต่างกุหลาบ” ซึ่งมีการเริ่มทำที่ประเทศฝรั่งเศส จากการทำที่มีรูปทรงง่ายๆที่ทำการเจาะผนังหินบางๆ จนมาเป็นหน้าต่างล้อที่มีแกนเช่นหน้าต่างกุหลาบที่มหาวิหารชาร์ทร และยังคงเพิ่งความซับซ้อนขึ้นอีกเลื่อยๆ เช่นที่แซนท์ชาเปลที่ปารีส และหน้าต่างตาบาทหลวงที่มหาวิหารลิงคอล์น

นี่แค่ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่สวยงามในโลก และยังมีอีกหลายที่ที่ถูกทำลายไปแล้ว และยังหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้

ฝากเงินขั้นต่ำ300บาท

loopoz

loopoz

Leave a Replay