นิทรรศการ “Forest Of Play” ภายใต้สโลแกน”Sustainable Play”

"Sustainable Play"

นิทรรศการ “Forest Of Play” จัดโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ “Plan Toys” บริษัทผู้ผลิตของเล่นไม้ ภายใต้สโลแกน “Sustainable Play”

ที่เล็งเห็นถึงพัฒนาการของเด็ก ที่จะได้เรียนรู้และเติบโตผ่านพื้นฐานการเล่น โดยนำของเล่นมาจัดแสดง รวมถึงให้เล่นได้ด้วย

ของเล่นส่วนใหญ่จะทำจากไม้ที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ งานจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ Facebook Chula Museum

forestofplay #exhibition

Credit : a day bulletin บาคาร่า

loopoz

loopoz

Leave a Replay