ลายสัก ศิลปะบนร่างกาย ที่สวย เจ็บ และความทรงจำ Ep.4

ลายสัก ศิลปะบนร่างกาย ที่สวย เจ็บ และความทรงจำ Ep.4

ลายสักของเสด็จเตี่ย นาวาเอก สวัสดิ์ จันทนี เล่าไว้ในหนังสือชุดนิทานชาวไร่ว่า “เสด็จเตี่ย” พลเรือเอก
พะเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นั้น “สักเต็มตัวทีเดียว แต่ท่อนล่างในร่มผู้ทรงสักด้วยสีแดงหาใช่สีดำไม่” มีผู้บันทึกไว้ด้วยว่าลายสัก ได้แก่ หนุมาน ลิงลม สักบริเวณพระชงฆ์ (แข้ง) เพื่อทำให้เดินเร็ว สักอักขระบริเวณข้อนิ้วพระกรเพื่อทำให้ชกต่อยหนัก สักมังกรเลื้อยพันบริเวณพระพาหา

นอกจากนี้ยังทรงสักคำว่า “ร.ศ. 112” และ “ตราด” ไว้ที่พระอุระ (หน้าอก) เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงเหตุการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ที่ฝรั่งเศสแล่นเรือรบรุกล้ำน่านน้ำสยามจนเกิดการต่อสู้กัน และด้วยแสนยานุภาพทางทหารของฝรั่งเศสเหนือกว่า สยามจึงต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งถูกยืดดินแดนจันทบุรีและตราดเป็นประกัน

นอกจากพระองค์เองยังทรงชักชวนนักเรียนนายเรือหลายคนให้สักตามพวกแขนขาว การสักในระบบราชการมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ข้าราชกาซึ่งมีตำแหน่งก็มีรอยสักและจะทำตำหนิที่ข้อมือคนในบังคับ ภายหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี 2300 เกิดศึกแย่งชิงอำนาจ ไพร่ชายทุกคนต้องมีเครื่องหมายเพื่อแสดงตัวว่าเป็นสมัครพรรคพวกของใคร

โดยทางราชการส่วนกลางจัดส่งคณะเจ้าหน้าไปทำการสักและขึ้นทะเบียน ไพร่ชายคนใดไม่มีรอยสักเรียกว่า “พวกแขนขาว” การสักมีใช้ในระบบราชการไทยเรื่อยมาตลอดสี่รัชกาลในราชวงศ์จักรี เพิ่งจะยกเลิกปลายรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการประกาศให้เลิกเกณฑ์แรงงาน

#การสัก #Tattoo #sagamingสมัคร

loopoz

loopoz

Leave a Replay